Oferta

W zakresie budownictwa rekreacyjnego, mieszkalnego, gospodarczego, inne

 1. Wiaty, altany, ganki, tarasy
 2. Garaże
 3. Budynki rekreacji indywidualnej
 4. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków mieszkalnych
 5. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków gospodarczych
 6. Zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkalne
 7. Adaptacje poddaszy
 8. Adaptacje projektów typowych
 9. Dokumentacja do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
 10. Oceny i ekspertyzy techniczne
 11. Inne

W zakresie budownictwa przemysłowego

 1. Projekty wiat oraz budynków magazynowych
 2. Projekty hal stalowych oraz żelbetowych
 3. Adaptacje projektów typowych hal namiotowych, magazynowych
 4. Przebudowy istniejących budynków przemysłowych
 5. Dostosowanie budynków do przepisów p.poż
 6.  Inne

W zakresie budownictwa usługowego

 1. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków usługowych
 2. Zmiany sposobu użytkowania budynków o różnym przeznaczeniu
 3. Dostosowanie budynków do przepisów sanitarno – higienicznych
 4. Inne

Inne w zakresie architektury

 1. Koncepcje przestrzenne układu wnętrz
 2. Koncepcje przestrzenne budynków
 3. Wizualizacje 3D budynków
 4. Inne

Inne w zakresie konstrukcji

 1. Projekty w zakresie konstrukcji żelbetowych (posadowienie budynków, słupy, nadproża, podciągi, stropy, inne)
 2. Projekty w zakresie konstrukcji stalowych
 3. Projekty w zakresie konstrukcji drewnianych
 4. Projekty stropów kanałowych, gęstożebrowych, inne
 5. Inne

Inne

 1. Projekty rozbiórek istniejących obiektów
 2. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 3. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 4. Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 5. Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla podziału działki